Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informuję, iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mont Media Natalia Karpińska, ul. Zana 38/715; 20-601 Lublin, NIP: 7123338409, REGON: 367146417
 2. Kontakt w sprawie danych osobowych jest możliwy z Administratorem za pośrednictwem e-mail: natalia@montmedia.pl lub tel 607 484 437.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych, o której stanowi art. 6 ust. 1 lit a) RODO. W przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez osobę trzecią podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust.1 lit. f) RODO. Gdy dane są przetwarzane w celu spełnienia ciążącego na Administratorze obowiązku przechowywania dokumentów na podstawie odrębnych przepisów podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust.1 lit. c) RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielania odpowiedzi na zadane pytania w formularzu Zapytań;
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
 6. Kategoria przetwarzanych danych osobowych: dane niewrażliwe.
 7. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą:
  Mont Media Natalia Karpińska, ul. Zana 38/715, 20-601 Lublin, NIP: 7123338409, REGON: 367146417 ADMIN.NET.PL S.C.,  MyDevil.net – doskonały hosting dla biznesu, 33-100 Tarnów, ul. Bitwy Pod Monte Cassino 5/198, NIP: 8733250257, REGON: 122662465
 1. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych i prawo do przenoszenia danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
 2. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. W przypadkach gdy przetwarzanie danych osobowych będzie niezgodne z przepisami prawa o ochronie danych osobowych jest Pan/Pani uprawniona/y do wniesienia skargi do organu sprawującego nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych Prezesa Urzędu  Ochrony Danych Osobowych).
 4. Dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania: w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony ograniczających tę zgodę.
 5. Uzyskanych od Użytkownika danych osobowych nie udostępniamy osobom trzecim, za wyjątkiem podmiotów współpracujących z serwisem, np. operatorów systemów płatności oraz firm kurierskich, spedycyjnych, które realizują płatności za zakupione towary lub usługi oraz dostarczają zakupione towary do Kupujących, firm hostingowych. W takich przypadkach ilość danych przekazywanych współpracującym ze serwisem firmom ograniczona jest do wymaganego minimum.